Αθλητικό camp 2018 Δήμου Γαλατσίου!

Από τον Δήμο Γαλατσίου ανακοινώθηκαν οι εγγραφές για το ετήσιο καλοκαιρινό αθλητικό Camp 2018. Τo camp θα διεξαχθεί σε δύο περιόδους,
Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ :18 Ιουνίου έως 29 Ιουνίου
Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 2 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου
Για παιδιά από 6 έως 12 χρονών, δηλαδή όσα έχουν γεννηθεί 2006 – 2007- 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012.
Το πρόγραμμα λειτουργίας του θερινού camp ξεκινάει στις 08:00 και ολοκληρώνεται στις 16:00.

Αρχή εγγραφών από τη Δευτέρα 14 Μαϊου στο Δημαρχείο, στον 1ο όροφο, στα γραφεία του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού, καθημερινά κατά τις ώρες 9:00 – 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 213-2055372.  

Τα δικαιολογητικά αλλά και το κόστος συμμετοχής όπως ανακοινώθηκαν:

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

1.    Πιστοποιητικό γέννησης
2.    Πρόσφατη βεβαίωση παιδιάτρου
3.    Αποδεικτικό κατοικίας (ΔΕΚΟ ή Φορολογική δήλωση)
4.    Φωτοτυπία των εμβολίων του παιδιού
5.    Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα
6.    Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού

Επιπλέον δικαιολογητικά για όσους δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή:

1.    Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
2.    Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για ανεργία)
3.    Βεβαίωση Κοινωνικής Υπηρεσίας (για απόρους)
4.    Κάρτα πολυτέκνου

Το κόστος εγγραφής για το camp είναι :

  •  70€ το πρώτο παιδί & για το δεύτερο 40€
  •  40€ το πρώτο παιδί και 30€ το δεύτερο με πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του ενός γονέα και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης η οποία δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 8.000€.
  •  για τρίτεκνες οικογένειες το κόστος εγγραφής είναι 70 € για το πρώτο παιδί, 40€  για το δεύτερο και ΔΩΡΕΑΝ για το τρίτο
  •  ΔΩΡΕΑΝ άποροι (βεβαίωση κοιν. υπηρεσίας Δήμου Γαλατσίου) , άνεργοι και οι δύο γονείς (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ και φορολογική δήλωση έως 8.000€), μονογονεϊκές οικογένειες (φορολογική δήλωση έως 8.000€), πολύτεκνοι (κάρτα πολυτέκνων).