Τέλος στην ανεξέλεγκτη αντιγραφή!

ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ και οι ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ των SITES - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙOY! Πολλά sites, κυρίως τα ενημερωτικά, αντιγράφουν ανεξέλεγκτα  κείμενα, εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες από άλλα sites ή blogs, χωρίς να έχουν την άδεια των δημιουργών τους. Αυτό, λέγεται σε απλά ελληνικά "ΚΛΟΠΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ". Με τη ραγδαία αύξηση του internet, άρα και των ιστοσελίδων