Εθελοντής ναι… μαλ@κ@ς όχι!

Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός υπάρχει γιατί υπάρχει ο εθελοντισμός. Με άλλα λόγια και για να καταλαβαινόμαστε υπάρχουν όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι, που χωρίς να έχουν κανένα οικονομικό όφελος προσφέρουν τον ελεύθερο χρόνο τους, τις όποιες δεξιότητες τους και γνώσεις τους για την ύπαρξη, κατ' αρχήν, και την ανάπτυξη στη συνέχεια,  του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Αυτοί οι τύποι που κρατούν ζωντανό τον συλλογικό αθλητισμό στην Ελλάδα. Αυτοί οι τύποι που ενώ βλέπουν γύρω τους τη ρεμούλα και την αρπαχτή, τη προσπερνούν, γιατί απλά η