Σεβασμός και αθλητισμός!

Που τον είδατε τελευταία φορά;Ζώντας από κοντά τα τεκτενόμενα στον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό τα τελευταία 10 χρόνια, μια είναι η σοβαρότερη των παρατηρήσεων μου: Η έλλειψη σεβασμού!Αναφέρομαι μόνο στον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό,