Είστε εδώ
Αρχική > ΕΙΔΗΣΕΙΣ > Και οι Σύλλογοι στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων!!!

Και οι Σύλλογοι στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων!!!

ΝΕΟΣ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ για τις ΔΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ!

Όταν γράφαμε και ξαναγράφαμε για τις υποχρώσεις των Διοικήσεων Συλλόγων, και ειδικότερα των Αθλητικών, οι “φίλοι” μας παράγοντες μας κατηγορούσαν για εμπάθεια και κακοήθεια. Ποτέ δεν κατάλαβαν ότι οι εποχές έχουν αλλάξει ανεπιστρεπτεί, και όλοι πρέπει πλέον υποχρεωτικά να διοικούν με διαφάνεια, συνεργασία και πραγματική νομιμότητα!

Γράψαμε πολλάκις για το GDPR, κανένας Σύλλογος της γειτονιάς μας δεν συμμορθώθηκε, γράψαμε για τις Αθλητικές Αναγνωρίσεις με πληροφορίες μέσα από την ΓΓΑ, μας κατηγόρησαν για λάθη άλλων, ζητάμε να μας πληροφορούν για τα ΔΣ των Συλλόγων – αλλού σφυρίζουν, κλπ.

Επειδή όμως θεωρούμε ότι έχουμε χρέος να ενημερώνουμε σωστά τους αναγνώστες μας και ταυτόχρονα να προστατεύουμε το ερασιτεχνικό αθλητικό οικοδόμημα με τα όποια προβλήματά του, σας εξηγούμε παρακάτω το νέο θέμα της ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ.

Περιληπτικά, με αντιγραφή από https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/31647

Τι είναι το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;

Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο έχει δημιουργηθεί, μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

Ποιος είναι ο σκοπός του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων;

Σκοπός του Κεντρικού Μητρώου είναι η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, στο πλαίσιο της διαφάνειας των εταιρικών οντοτήτων και των παρεμφερών νομικών μορφωμάτων, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρησιμοποίησής τους για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στόχος της Ε.Ε. είναι η διασύνδεση των εθνικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας έως τις 10 Μαρτίου 2021.

Τα Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι υπόχρεα καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;

Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κ.α.) είναι υπόχρεα καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ως οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Ποιοι δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων/οντοτήτων;

Δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή/και ο διαχειριστής (εφόσον υπάρχει)…

Οι σύλλογοι και τα σωματεία ανήκουν στη κατηγορία Β’, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να καταχωρίσουν στη πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών τα σχετικά στοιχεία μέχρι 1η Νοέμβρη 2019, αν δεν υπάρξει παράταση.

Προτείνουμε στις διοικήσεις των συλλόγων να μελετήσουν το σχετικό νόμο 2443/2019, 

Εξάλλου, όπως αναφέρεται και παραπάνω ο σκοπός της καταχώρισης γίνεται …στο πλαίσιο της διαφάνειας των εταιρικών οντοτήτων και των παρεμφερών νομικών μορφωμάτων, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρησιμοποίησής τους για ξέπλυμα χρήματος…

Σχετικά άρθρα

Πάνω