Το Μητρώο Σωματείων μέχρι 15/6/2024

Οι αιτήσεις εγγραφής/επικαιροποίησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων μέχρι 15/06/24 Η είσοδος των σωματείων στην πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης εγγραφής τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων για το έτος 2024