Υποχρεωτική καταγραφή κατοικιδίων

Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς Το ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας του ζώου περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης των ζώων συντροφιάς και αφορούν στην ταυτοποίηση και