Πέφτουν σοβάδες… φάπες?

Στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 16ου Δημοτικού Σχολείου, με δύο επιστολές που έχει στείλει, τη πρώτη Οκτώβριο του 2022, (->ΑΡ_ΠΡΩΤ_8_2022 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ), με πλήρη καταγραφή των απαραίτητων εργασιών συντήρησης, και με τη δεύτερη στις 14 Φεβρουαρίου 2023, (->ΑΡ_ΠΡΩΤ_4_2023 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ),