Είστε εδώ
Αρχική > ΕΙΔΗΣΕΙΣ > Στο ΤΑΙΠΕΔ η τύχη του ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ!

Στο ΤΑΙΠΕΔ η τύχη του ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ!

Δημοσιοποιήθηκε η διυπουργική απόφαση με Αριθμ. 247 και ΘΕΜΑ: “Μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 168 περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α ́ 152. (Κωδικός ανάρτησης στη Διαύγεια : ΑΔΑ: ΒΙΚΣΗ-2ΝΘ). Στη παράγραφο 8 της απόφασης διαβάζουμε:

palaiGal_1“8. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ακίνητο «Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου», που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βεΐκου, στην περιοχή «Ομορφοκλησσιά», Δήμου Γαλατσίου Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, εκτάσεως κατά μεν τους τίτλους κτήσης 92.807 τ.μ.,κατά δε νεώτερη καταμέτρηση και με βάση τον από Φεβρουάριο 2003 Πίνακα Παρακατάθεσης Αποζημιώσεων Απαλλοτριωμένων Ιδιοκτησιών 91.101 τ.μ., με όλα τα υφιστάμενα κτίρια, εγκαταστάσεις, συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματα αυτού, το οποίο ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της με αριθμό 1000771/238/0010/25.01.2001 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (ΦΕΚ 77/Δ’/02.02.2001) και τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της«Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.).
Η εν λόγω απαλλοτρίωση συντελέστηκε νόμιμα με την εμπρόθεσμη παρακατάθεση της αποζημίωσης και τη δημοσίευση της σχετικής ειδοποίησης (υπ ́ αριθμό 25061/18.09.2001) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 782/Δ/21.09.2001). Το εν λόγω ακίνητο εμφαίνεται και απεικονίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ στο υπ’ αριθ. ΑΡΧ01 και με ημερομηνία Οκτώβριος 2001 τοπογραφικό διάγραμμα, βάσει του οποίου ανεγέρθηκε το ακίνητο που συνοδεύει την υπ’ αριθ. 11/2001 άδεια οικοδομής των μελετητών εταιρειών «ΒΑΣ. Κ. ΦΛΟΥΔΑΣ Ε.Ε.» και «Γ.ΛΑΜΠΡΟΥ & Μ.ΤΣΙΛΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ», το οποίο προσαρτάται σε φωτοσμίκρυνση στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Εξαιρείται ρητά από την κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση έκταση που κηρύχθηκε αναδασωτέα, όπως αυτή καθορίζεται στην υπ’ αριθ. 1147/10.10.1994 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 1110/Δ’/25.10.1994) και ως αυτή αποτυπώνεται στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα.”
Επομένως το ΤΑΥΠΕΔ (Ταμείο Υφαρπαγής  Περιουσίας του ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. για εμάς), θα αποφασίσει πως θα αξιοποιηθεί το ΠΑΛΑΙ του Γαλατσίου! ΠΩΛHΣΗ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ;;; Ο μόνος στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι ΕΣΟΔΑ για το ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ! Για του λόγου μας το αληθές, μπορείτε να επισκέπτεστε κατά καιρούς το site του εδώ: www.hradf.com/gr
Οτιδήποτε άλλο λέγεται ή ακούγεται από οποιαδήποτε προεκλογικά ή μη χείλη, θεωρούμε ότι είναι απλά…λόγια!!! Η κλοπή του ΠΑΛΑΙ από το κοινό του Γαλατσίου και των όμορων Δήμων θα ολοκληρωθεί και με τη βούλα…
ΚΑΛΗ ΨΗΦΟ…!!!

 

Σχετικά άρθρα

Πάνω